Spanyolnátha művészeti folyóirat

Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Biennále

A Spanyolnátha 2010-ig három nemzetközi mail art kiállítást szervez és rendez. Első kiállítását R_evolution 1956-2006, I. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennále címen a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Házban rendezte, 2006. október 17-31. között. A kiállítás támogatója a Miniszterelnöki Hivatal, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Magyar Posta, az Ifjúsági és Szabadidő Ház. A kiállítás társrendezője a Magyar Posta, a Magyar Elektrográfiai Társaság, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke, a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház. Együttműködő partnereink: Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány, Marcelland Nemzetközi Művészeti Gyűjtemény. A kiállítás főrendezője: Vass Tibor (Spanyolnátha); a rendezésben közreműködött: Kozma István (Ifjúsági és Szabadidő Ház, Miskolc), Láng Eszter (Debreceni Egyetem), Berka Attila, Török-Szofi László (Spanyolnátha). A rendezést a Magyar Posta Rt. dekoratőr csoportja koordinálta, vezetője: Szabó Emília. A kiállításra invitáló felhívást több nyelvre fordíttattuk le, és mind hagyományos postai úton, mind elektronikus levélben, alkotóknak és művészeti intézményeknek küldtük szét a világban. Szakfordítóink, ill. fordításokért felelős munkatársaink: Kónya Ábel, Zsille Gábor (lengyel), Tolvaj Zoltán (portugál), Láng Eszter (holland, német, francia, román), Székelyhidi Zsolt (angol). 
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc egyetemes üzenete, a magyar nép szabadság iránti vágyának leképezése a forradalom ötvenedik évfordulóján kiállításunknak és kiállítás internetes dokumentációjának köszönhetően bejárta és bejárja a világot. A felhívás nem csupán a küldeményművészet nemzetközi hálózatát hatotta át: a kiállításhoz szerte a világban olyan művészek is csatlakoztak, akik aktív küldeményművészként nem, vagy csak kevésbé ismertek, de felkérésünk tematikája őket is megérintette, és tehetségükkel, kreativitásukkal hozzájárultak a kiállítás sikeréhez. A kiállítás megnyitójára invitáló meghívót letölthető formátumban megjelentettük a Spanyolnátha művészeti hálóterem honlapján (www.spanyolnatha.hu). A kiállítás-megnyitó napjára elkészült a kiállítás digitális katalógusa, melyet az ebből az alkalomból bejegyzett www.mailart.hu oldalon helyeztünk el, és tettük a világ bármely pontján nyilvánosan és grátisz hozzáférhetővé. A kiállítás katalógusa nem csupán olyan képdokumentációként szolgál, amely valamennyi kiállító művész valamennyi kiállított munkáját közli, hanem egyedülálló szakmai adatbázis is egyben: az alkotók színes portréképét és angol nyelvű szakmai életrajzát is publikálja. A kiállításon a világ 22 országából 96 kiállító képzőművész szerepel: Belgium, Brazília, Kanada, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Japán, Malajzia, Mexikó, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Koreai Köztársaság, Románia, Szerbia, Spanyolország, Törökország, Uruguay, USA művészei.
A kiállítás katalógusát Török-Szofi László tervezte, a műtárgyfotókat Török-Szofi László, Sipos József  és Vass Tibor készítette. A katalógust segítő, alkotóknak szánt adatbázist (www.spanyolnatha.hu/revolution) Török-Szofi László, az angol nyelvű életrajzokat Vass Nóra szerkesztette. Az adatbázis oldalán angol nyelven informáló szöveget helyeztünk el az 1956-os eseményekről, és néhány korabeli fotót is közöltünk, megkönnyítve ezzel a résztvevő művészek munkáját.
A kiállítás logóját a Spanyolnátha hálóteremőre, Török-Szofi László tervezte; a logó a kiállításra invitáló magyar és idegen nyelvű felhívásokon fekete-fehérben, a Spanyolnátha honlapján az ’56-os eseményekről szóló rövid angol nyelvű tájékoztatón színesben jelenik meg. A kiállítás megnyitóját a Spanyolnátha művészeti hálóterem őszi lapszámának bemutatója köszöntötte, melyet a megnyitó helyszínének közvetlen közelében, az Ifjúsági és Szabadidő Ház Ifi-Net Kávézójában tartottunk. Az ünnepi műsorban a szerző előadásában hangzott el Nagy Bandó András — a Spanyolnátha felkérésére született — Tűz van, babám! című 56-os emlék-esszéje, és a VIII. Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztivál díjazottjainak előadásában elevenedtek meg a forradalomra és szabadságharc ötvenedik évfordulójára — neves kortárs szerzők tollából — született írások, melyeket a Spanyolnátha őszi száma közöl. A műsorban Kocsis Csaba gitározott. A fotókat Ádám János készítette.
A megjelenteket Vass Nóra, a Spanyolnátha művészeti hálóterem szerkesztőségi titkára üdvözölte, aki felkérte Vass Tibort, a kiállítás főrendezőjét, hogy köszöntse a megjelenteket. A kiállítást  Haász Ágnes képzőművész, a Magyar Elektrográfiai Társaság elnöke nyitotta meg. Az 1. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennále fődíját Örkényi Antal nyerte el. Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Nívódíjat kapott Susanna Lakner (Németország), Antoni Miró (Spanyolország), Beaty Czető (Hollandia), Nagy Géza, Nagy Stocia Georgeta és Büki Zsuzsanna. A díjakat Láng Eszter egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke tanszékvezetője adta át. A díj egy elismerő oklevél, és egy önálló kiállítás megrendezésének lehetősége a Spanyolnátha művészeti hálóteremben. A díjzsűri tagjai: Haász Ágnes, Láng Eszter, Vass Tibor.
A kiállítás helyszínén a Magyar Posta alkalmi postát állított fel, és külön erre az alkalomra — a Spanyolnátha terve alapján — alkalmi bélyegzőt készíttetett, mely bélyegző lenyomata csak a helyszínen volt megszerezhető; az emlékbélyegző a Postamúzeumba került. Az alkalmi postát megörökítő képsorozat interneten is közölt fotódokumentációjából A Magyar Posta részéről szakmai tanácsadó: Jakubik Andrea, a Levél Üzletág Marketing csoportjának vezetője és Miklós Daniella, a Levél Üzletág Marketing csoportjának munkatársa). Az alkalmi postát Miskolc 10-es posta állította, a küldeményeket Miskolc 4-es posta gondozta. A Biennále következő állomása Debrecen volt: a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának rendezésében, együttműködve a Spanyolnátha művészeti hálóteremmel, valamint a Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvánnyal 2006. november 14-én kedden a DE KTK A/19-es termében konferenciát szervez A társadalmi és politikai berendezkedés változásainak gazdasági hatásai címmel — a konferencia nyitórendezvényeként 11 órakor nyílik a „R_EVOLUTION 1956-2006” című mail art kiállítás. A kiállítást Vass Tibor, a Spanyolnátha főszerkesztője nyitotta meg. A kiállítást követően kezdődtek a konferencia plenáris ülésének előadásai, neves szakemberek közreműködésével.