Spanyolnátha művészeti folyóirat

Homonna György

L_ebontották az E_Iffel t_ornyot...

Homonna György

T-ORNYOS P Á L C Á R Ó L k_aptuk a k_övetkező h_írt:
"K_orabeli l_apértesülések s_zerint 2007-ben B_Artók  és P_Árizs n_evű s_zemélyek
l_ebontották az E_Iffel t_ornyot és é_pítettek ú_jat M_odellező L_écből,
m_elyet egy i_gazi P_Ala l_apra h_elyeztek el. S_tábunknak e_gy k_eretezett
F_otót k_itartó m_unkával s_ikerült m_egszerezni.
M_inden B_etű e_rről T_ANÚskodik.................................."