Spanyolnátha művészeti folyóirat

Lukács Zsolt

Autonóm Kulturális Központ — Metelkova város

Avtonomni Kulturni Center Metelkova Mesto

Az épületkomplexum 1882-ben jött létre Ljubljana Metelkova városrészében, az egykori Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének katonai erődítményeként. A létesítmény több mint 100 éven át katonai börtönként működött, egészen 1991-ig, ekkor hagyta el ugyanis a Jugoszláv Hadsereg a függetlenné vált Szlovéniát, és így a börtönt is.

Metelkova a nyolcvanas évek egyik történelmi vívmányának mondható az alternatív társadalmi, politikai és kulturális élet vonatkozásában, hiszen itt kristályosodtak ki a korabeli emancipációs küzdelmek és azok kulturális vívmányainak nagy része is. Olyan törekvésből jött létre ez a kulturális központ, amely a „hadsereg nélküli Szlovéniát" jelszót tűzte zászlajára. A megvalósulás abból a békeprogramból indult el, amely a katonai objektumokat mindenki számára elérhető nyilvános hellyé kívánta átalakítani. A mai Metelkovát illegálisan foglalták el 1993 körül, mivel a komplexum „megvételére" ekkor már a politikai és kapitalista hatalmak egyes csoportjai is spekuláltak. Így lett a Metelkova az állami engedetlenség szimbóluma, ahol védelmezik a város helyiségeinek mindenki számára nyilvános voltát, és „ami" a tőke aszociális tevékenysége ellen küzd. Metelkova jelenleg Ljubljana és Szlovénia egyik legerősebb kulturális központja: számos kulturális eseményt, koncertet rendeznek itt. A központ szervesen kapcsolódik az európai alternatív kultúra és emancipációs küzdelem nemzetközi hálózatába.

A mai időkben a Metelkova olyan ritka kulturális eseményt is kínál, ami különösen az iskoláskorú fiatalokat érdekelheti.

„Manapság Metelkovát a tőke, az állam és a reprezentatív nemzeti kultúra veszélyezteti. A tőke a közvetlen közelében úgynevezett „elit városrészeket" emelt, vagyis realizálja a differenciális járadékot. A mélygarázsok, az arrogáns adminisztrációs épületek és a monumentális nemzeti múzeum már sok mindenben vandál módon elpusztították Metelkova benső terét. Környékének minősége most az egykori osztrák kaszárnya színvonalát idézi, amit a Jugoszláv Hadsereg ugyan képes volt megőrizni, de a kortárs időkben tönkretették. Mindenekelőtt a rendkívül jelentős graffitikkel ábrázolt udvart tették tönkre, a reneszánsz tér kortárs változatát. A bürokrata dölyfösség arroganciája és kíméletlensége sem a kultúrára, sem az emberi kapcsolatokra nincs tekintettel." (Rastko Močnik: Miért is fontos Metelkova)
2000 környékén a ljubljanai polgármester, a ljubljanai egyetem rektora, a Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatásügyi- és Sportminisztérium között egyezmény született e „nemzeti értékkel" kapcsolatban. Aláírtak egy szándéklevelet, miszerint mindent elkövetnek, hogy a három akadémia (Színművészeti Egyetem, Iparművészeti Egyetem, Zeneakadémia), amely helyszűkével küszködik, ezen az új helyen, Metelkován kapjon újabb területet. Mindez más szóval azt jelentette, hogy Metelkovát le akarták rombolni és helyén egy új egyetemi multikomplexumot szerettek volna építeni. Azóta többször is felmerült ennek lehetősége, de Metelkova a mai napig áll...
A városrésznek az évek során sajátos vizuális arculata alakult ki, amely teljesen eltér a fővárosétól. A komplexum a látogatókat minden lépésüknél a változások jelentőségére figyelmezteti. Hiszen annak köszönhetően sikerült megtölteni a helyet a művészetek különböző ágaival. Metelkova ma már „művészetével" a társadalmi változásokra is reagál. Valós arculata azonban átlagos látogatója előtt titokban marad...

Metelkovában kb. 50 művész alkot, akik különféle műtermeket, galériákat hoztak létre. Ezekben a „műhelyekben", melyek közül néhányat röviden be is mutatunk, intenzív kulturális, szellemi élet zajlik.

Alkatraz Galéria

Az Alkatraz Galéria fiatal iparművészeti egyetemisták ösztönzésére jött létre 1996-ban. A régi és elhanyagolt épület régebben istállóként szolgált, ám felújítása után artists run places szellemiségében mutatja be az új innovációkat. A galéria fő feladatának a fiatal, kezdő művészek bemutatását tekinti. Előnyben részesítik a kísérletező munkákat, a site specific projekteket a különféle médiumokban. Céljaik a következők:
• a helyi művészeti élet felvirágoztatása,
• a kommunikáció és az interaktivitás fontosságának hangoztatása,
• platformok létrehozása alternatív képzéshez, a kortárs képzőművészet és kultúra kutatása.

GROMKA KLUB

Fő tevékenysége a keddi felolvasóestek és a pénteki DJ fellépések koordinálása. Emellett koncertek megszervezését is végzi a klub, melyben különleges étterem üzemel, ugyanis a „fekete konyha" egzotikus ételeit részesíti előnyben.

KUD (Kulturális és Művészeti Szövetség) HÁLÓZAT

1997 óta működik. Fő feladatának saját produkciói fejlesztését tekinti, elsősorban a festészet, szobrászat, videoprodukciók és színházművészet terén.
A KUD elsősorban kulturális és művészeti eseményeket szervez, de ez a hálózat működteti a többfunkciós Menza a vályú mellett-et (Menza pri koritu) és az Alkatraz Galériát is. A helyi alkotókkal szorosan együttműködve megszervezi A városi művészeti projektek programját és fellépését. 2003 óta a ljubljanai polgármesteri hivatal támogatásával segíti a Metelkovában található épületek renoválását, emellett gondoskodik a városrész hang-, kép- és dokumentációs archívumának kezeléséről. 2000 óta szervezője a Vörös hajnal feminista és queer festiválnak.

LESZBIKUS MONOKEL KLUB

GALA HALA

A Gala Hala 1994 óta aktív a független és alternatív kultúra terén. Koncertek szervezésével és könyvkiadással foglalkozik. Zenei stúdióval is rendelkezik, amit mások is igénybe vehetnek, sőt gyakorolhatnak is ott.

MIZZART GALÉRIA

YHD — HENDIKEP KULTURÁLIS ÉS ELMÉLETI SZERVEZET

MENZA A TEKNŐ MELLETT (MENZA PRI KORITU)

Művészeti események lebonyolítására szolgáló többfunkciós színhely (fesztiválok, koncertek, színházi- és táncbemutatók, performanszok, videó- és filmvetítések), a zenei, zsonglőr és színházi közösség gyakorlóhelye, kerekasztal-beszélgetések színhelye. De zajlanak itt kisebb nemzetközi konferenciák, műhelymunkák is. Pihenésre, találkozásra és szórakozásra szintén lehetőséget nyújt.

A MANÓ OLVASÓJA, RADIKÁLIS INFÓHELY
(Škratova čitalnica, radikalna infotčka)

1998 óta működő önkéntes szervezet, egyfajta infotéka mindazok számára, akik érdeklődnek a radikális társadalmi változások vagy a társadalomkritikai gondolatok iránt. Rengeteg folyóirat, újság, pamflet, könyv, videokazetta található itt és mindegyikük kölcsönözhető is. Számtalan kiadvánnyal rendelkeznek a radikális társadalmi elmétek és kritika, a felszabadítási szervezetek (pl. osztálytársadalmi, nemi, faji és természeti), illetve a kontrakulturális és szubkulturális folyamatokról is. Teret adnak olyan konstruktív próbálkozásoknak, amelyek egyéniségünket és a társadalmat kívánják megváltoztatni. Szándékuk egyszerű: ösztönzőleg hatni a társadalmi szervezetek keretein belül, rávenni őket, hogy megalkossák a nem hierarchikus, kooperatív társadalmat, amely a közvetlen demokrácián alapszik.

SOT 24,5 KLUB

TIFFANY

(melegek klubja)

JALLA JALLA

[A] INFOSHOP

Szociális terület az anarchista mozgalmak elméleti és gyakorlati kutatására, fejlesztésére.