Spanyolnátha művészeti folyóirat

Petőcz András

B. Artók levele B. Écsnek a válság ürügyén

Az üzenet arról szól, nem utazom.
Az utazás, mint olyan, immár távoli.
Nincsenek már nékem újabb vágyaim,
s elmúlt az idő, hogy harcoljak én.

Csak a csönd, ami kell, csak a csönd.
Háború zaja ne légyen itt.
Ne halljam többet a géppisztoly-ropogást,
vagy a Molotov-koktélok robbanását.

Válság van, írod. Azt mondom,
háború van, és sorra hullnak
a polgárok itt, ártatlan gyermekek
szenvedik a véres ütközetet.

Legyen már csend! Legyen nyugalom!
Hajnalban ne a szorongás keltsen,
és ne is a robbanás zaja, hanem
a madarak gyönyörű fecsegése:

mert ezt érdemli mind, aki érző.