Spanyolnátha művészeti folyóirat

Zsubori Ervin

Felhívás összehangolt fellépésre

Zsubori Ervin

Herr B. Écs!

Hang-súlyos időket élünk! A diszharmonikus válság senkit sem kímél, előbb-utóbb beblattol mindenkihez. A szilíciumbányászok régóta romokban; a targoncavezetők elbocsátva; a direktmarketing-asszisztensek bélyeg és boríték nélkül; és most mi, zenészek vagyunk soron!
Bizonyára Ön is böngész blogokat, a stencilezett hírportálokról nem is beszélve, így nyilván tudja: a kottatartó állványok piaca összeomlott, a karmesteri dobogók alól kicsúszott a talaj, a negatív felhangok fülsiketítően felerősödtek, a gordonkák és a mélyhegedűk pedig végletesen lehangolódtak. Az ehhez hasonló anomáliák természetesen a zenei tőzsdéken is nyomasztó visszhangra leltek: a koncertparkettek indexe a zenekari árkok mélyére zuhant. A lassú tételek 37 százalékos diszkonttal forognak, a derivatív divertimentók jelenértéke a nullához konvergál, tiszta finanszírozási forrásokat pedig szinte lehetetlen találni.

Példának okáért itt van egyik produkcióm, a Concerto. Kérem szépen, a mű eleve bemutathatatlanná vált, miután a szükséges hangszerek közül a két hárfát, a három fagottot és a triangulumot egyaránt felfüggesztették, mert napon belül 20 százalékkal gyűrődött az árfolyamuk. Az oboákra jószerivel már csak fedezeti ügyleteket lehet kötni, a harsonák pedig spekulációs támadás áldozataivá váltak. Ráadásul a vonók devalválódása miatt minden főtémát át kellene írni pizzicatóra. De ha meg is lenne minden instrumentum, akkor sem lennénk sokkal beljebb, miután a kottapapírok kurzusa egy lefelé tartó spirálfüzetbe került, s a május elsejét követő első tőzsdenap zárásakor a felét érte csak a történelmi és zenei csúcspontokon mértnek. Ez a hatás ebben a szegmensben egészen basszus módon jelentkezik: a kottafejek fele, illetve a zenei jelölések egy része eltűnik a partitúrából! (Szemléltetésül mellékelem nevezett Concertóm néhány sorának részletét; itt tartunk!)

Mindezek ismeretében egy nemzetközileg összehangolt fellépésre, illetve egy opera-tív válságtanácskozásra van szükség! Még mielőtt végleg leintenének bennünket!

Kérem, kezdeményezésemről értesítse St. Rausz és Bee Thoven kollégákat is. Utóbbival találkozva ne felejtse el kissé felemelni a hangját, mert különben halhatatlan lesz...

Híve, B. Artók
Kelt N. Ewyork, K. Odaly Street 09.