Spanyolnátha művészeti folyóirat

Fazakas Csaba

Rések az időben — Rések a térben

Anne Frank 80 éves... — képzőművészek szabad reflexiói

A hiány, amit a meg nem született vagy életük kiteljesedése előtt eltávozók hagynak maguk után, felmérhetetlen. Betöltetlen helyek, meg nem élt terek — és a mi lett volna ha, soha meg nem válaszolható kérdése. Nélkülük már mi sem lehetünk azok, akik lehetnénk. De kik lehetnénk?
Ez több mint a „pillangó effektus” — itt a rendszerek egészét képző struktúrák sérültek, váltak hiányosan torzakká, olyanokká, amit soha többé ki nem tapinthatunk, lenyomataik a lenyomatainkat nem keresztezhetik.
Tizenhét művész alkotásait közli a Spanyolnátha. Tizenhét, nemzetközileg és hazánkban is elismert képzőművészét, szobrászét, grafikusét, festőét, akik mind kaptak Anne Franktól, s adnak is általa — nekünk.