Spanyolnátha művészeti folyóirat

Krzysztof Kamil Baczyński

Mikor a levegő fátyla mögött...

Mikor a levegő fátyla mögött egy kéz kezd kontúrokat gyűrni
s a felhők virágai mögött óriási madarak növését érezni,
könnyedén jön az alkony. Ő pedig az ablaknál úgy fénylik világos
fejével, mint a fény levele s csendben dalt énekel.

Hosszú, vonagló szalaggal hűl ki a meleg hang a levegőben,
míg a homályban eléri őt s a szájánál suttogást hall.
„Kedvesem" - zúg az ének s a fejét körbefonja, cseng,
mint puha haj a fodrával, oly erős a liliomok illata benne,
hogy ő a halálhoz hajolva, a fegyverhez szorítja ujját.
Feláll s még a csata porától feketén - érzi,
hogy hegedűk csendesen játszanának benne, megy tehát vigyázva lassan,
mintha a fény szálán át, a szürkület zúgós tengerén.
S egyre közelebb a fehér felhőkhöz hasonló lágyság,
Míg meg nem telik a térség s érzi az ő puha hangját,
ahogy kéznyújtásnyi távolságban az óriási csendben áll.
„Kedvesem" - zúg az ének és mikor átkarol jobban,
mint ahogy át lehetne karolni egy testet szeretvén.
Nagy kéz kristályokat hegyekké gyűr az ég fekete fátyla mögött,
és állatokat rajzol rá remegő és fehér vonallal.

S aztán szétfolyik a hajnal. A fegyver a sarokban kihűlt és vár.
Felkúszik a hallgatás fehér kígyója, elnyújtott sziszegést hallat.
S akkor felébrednek sírva, mert a távolból lövések ropognak,
Mert arról álmodtak, hogy vértől vörös gyereket nemzettek.

1944. 07. 13.


Átplánta: Małgorzata Radwan


MAŁGORZATA RADWAN
1983. október 4-én született Varsóban; Wolominban él. 2007-ben a Varsói Egyetem magyar szakán diplomázott.