Spanyolnátha művészeti folyóirat

Nagypál István

Kalap

Nagypapa hazajön, belép

a konyhába, belép és leül,

megfognám a kezét, mellé

állok és nézem, ő meg le-

emeli a barna kalapját, rá-

akasztja a fejemre, észre

sem vesz, nem hall nem

lát, kiengedi a nadrágját

és a gombja a szememre

pattan, némán tűröm, a-

míg a nagyi haza nem jön.

nagyi, a papa már megint,

már megint nem vesz észre

nagyi, nagyi, nagyi, nagyi.

 

Stan és Span » 

Vírusgomb »