Spanyolnátha művészeti folyóirat

Sütő Csaba András

a kapu

szoros kapun átcsusszanni. átömleni
tágra zárt szárnyak vaseresztékei között.

        a kapu origó, fénylő, szertelen alef.

Ωannyi minden; szép szörnyeteg,

óriás        áll        kapocs.

    széttart, összefog.

a kapu kivétel, verbális ikon.
ha nem tetszik, menj be a másikon.

Gib's auf! a kapu a rettenet foka.
üvegpohárban ázik Kafka porcelán fogsora.

a kapu transzparens, a kapu a roskadás.

kivet, behív, szíved margóit meghúzza.
űz és terelget, bebocsájt. lehengerel. felemel.

        eltol. a vektor az vektor, vektor, vektor.


a kapun át az ifjak, a kapun át mennyi níp.
az ifjak, a derekukon könnyítő szüzek.
        a nehéz éjbe hajló férfiak.

a kapu négy betű. a kapu oda-vissza: kapuupak.

térjetek be, a kapu nyitva áll.
kívül tágasabb; tömör, sűrűsödő gyűlölet.

a kapu a kint és a bent, egyszerre és egyik sem.

a miskolci kapuk? egy vigyázzból pihenjbe süppedő város századai.

a kapu a szubjektum objektuma
                  az önzés földbe rakott, felfalazott továbbja.

a test transzparens, bőrrel borított kapu.
a kapu a máj előszobája.

mamuszcsosszanás. sarkantyúpengés és csizmadobbanás.

szekérderék, lámpaolaj. izzás és olvadás.

a kapu az őrzés. vámok és tarifák ideje.
                kerek, íves, szögletes.

a kapu a felszín, a mélyére nyúló sötét.
a kapu senkiföldje.

a kapuban szendergő örvény. porral elegy, bagzó fény.

egy kapu kövei, egy lélek eltűrt tincsei között: az arc.
                            egy terpesz a kapuban: az itt és az ott.
                 talán (a) sehol. a biztosan valahol.

csak annak van szava, aki a kapun áthalad

rajta át és nélküle senki sem.
                a kapu győzelem.
                            a kapu megpihen,
                testén időzik a szem.
véges, nem végtelen.
                egy város szíve felé,
                            egyszerre árad.
a kapukban fáklya lobog.
                a testről leszakadó árnyak,
                        egy város valódi súlyai.

egy kapu csikorog, ropog, egy kapu
önnön foglalatába dől.
                saját súlyával sajtolja a levegőt.

felülről minden kapu láthatatlan.         elemi  OPTIKA.
a test kényelme, a látás nimbusza.
magasság, mélység torkolata.
etruszk, babiloni, miskolci magyar;
kapu és kapu, testével ugyanaz(t)2akar

ÉS mindeközben mind e közben mind e közben

járva város kapuit, martját kéknek, feketének, az égen pompás, tömött fellegek araszolnak, szél kényére, szél kedvére, a szél szerént, a szél iránt, egy kapuja van az égnek, belefér minden, lent a földön számtalan sötétlik, mint ölbe vett, tört nyelű homoklapátok, gyűjtik a salétromot, a dohot, a várakozás egyszerű törvénye szerint, akár az ég, akár a földben pihenő mag, akár a betonból épült város, az egyik elvész, a másik lehordatik, és újabbak magasodnak fel helyén