Spanyolnátha művészeti folyóirat

Dicső Zsolt

+tíztelve

tíz szer t
izes bűvös
kocka egyi

k  oldalán
száz betű:

tízszertíz
sokigensok
százbetűha
nincsenköz
tízszertíz
néhasokkok
mertközüka
közrö-hejj
+mégkétsor
ígylesztíz

a többi ol
dalon ötsz
áz szó- és

sorköz  ta
rtózkodik:

tízszertíz
tízszertíz
tízszertíz
tízszertíz
tízszertíz

a sorok el
forgatásáv
al lehet a
szavak  és
sorok  köz
é  közöket
a közök kö
zé szavaka
t tenni  a

kocka szab
adkézi raj
zán viszon
t 300 db k
ockát  nem
láthatnánk

s ha minde
zt még egy
szer leíro
m az  pont

10x10 sor!