Spanyolnátha művészeti folyóirat

Krucsainé Herter Anikó: A hernádkaki Községi és Iskolai Könyvtár átadása, 2014. október 14.

„Bárcsak ne bújtam volna be a Nyuszi barlangjába… Hogy is történhetett meg ez velem? Ha azelőtt meséket olvastam, azt képzeltem, hogy ilyesmi sohasem is történt meg, most meg itt vagyok Csodaország kellős közepében. Könyvet kellene írni rólam, igen. Írok is egyet, ha majd nagy leszek.”

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Meghívottak! Kedves Érdeklődők!

 

Lewis Carroll Alice Csodaországban című meseregényében olvashatjuk e fantasztikus sorokat, melyek hűen tükrözik a könyvek erejét, az olvasás varázslatos hatalmát. Azon könyvekét, amelyek bekapcsolnak minket az emberiség közös vérkeringésébe, megszüntetik a tér és idő emelte korlátokat, kíséretükben szabadon és könnyedén utazhatunk földrészek és történelmi korok között. Velük a megismerés, a felfedezés, az elmélkedés, az érzelmek és hangulatok megszámlálhatatlan színeivel gazdagíthatjuk életünket.

 

A Nemzeti Kulturális Alap és az Igazgatóság valamennyi munkatársa nevében nagyon köszönöm szíves meghívásukat a hernádkaki Községi és Iskolai Könyvtár ünnepélyes átadására.

 

Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy azon intézmény vezetőjeként állhatok itt Önök előtt, amely jelentős támogatásával hozzájárulhatott e csodálatos közösségi tér megvalósulásához.

 

A köny vtárak nemzeti kulturális örökségünk megőrzői, feladatuk nemcsak a bennük őrzött és felhalmozott értékek megóvása, hanem a jövő generációinak való átadása és megismertetése. A Nemzeti Kulturális Alap szakmai testületei éppen ezért az elmúlt években mindig is kiemelten fontosnak tartották a közgyűjteményi terület, azon belül is a könyvtárak szakmai programjainak, a közösségi terek eszközfejlesztésének és korszerűsítésének támogatását.

 

Csupán az elmúlt 3 évben közel másfél milliárd forint támogatást ítélt meg a közgyűjteményi szakmai kollégium ezen szakterület számára. Számos országos, átfogó program valósulhatott meg, többek között a mai nap aktualitását is adó Országos Könyvtári Napok.

 

A programsorozatot indulása, azaz 2006 óta kiemelten támogatja az Alap. Az egymásra épülő, valamennyi korosztály igényeire figyelő rendezvénysorozat hűen tükrözi azon stratégiai célkitűzésünket, mely szerint a minőségi közszolgáltatást biztosító közgyűjteményi rendszer egészének fejlődését előmozdító, a rendszer valamennyi szereplőjét szem előtt tartó fejlesztések támogatására van szükség.

 

További céljaink a könyvtárhasználók — ezen belül kiemelten a gyermekek és az ifjúság — könyv- és könyvtárhasználati szokásainak, az információkeresési és digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetűek, az idősebb korosztály, a nemzetiségek, a földrajzilag hátrányos helyzetben lévők és a fogyatékkal élők könyvtári ellátásának fejlesztése.

 

Természetesen végül, és nem utolsó sorban a vidék, a kistelepülések könyvtári infrastruktúrájának, szolgáltatásainak fejlesztése, pont amilyen az Önök könyvtára.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A könyvtár embernek, könyvnek, kultúrának egyszerre menedékháza és otthona is. Egyetlen nagyobb közösség sem lehet meg könyvtár nélkül. Egy település szellemi életének mérőzsinórja az, hogy lakói miként viszonyulnak szűkebb hazájuk kulturális templomaihoz, melyek egyike éppen a könyvtár.

 

Önök közös akarattal létrehoztak egy olyan új helyet, amely mindenki számára hozzáférhetővé teszi mindazt, amit számunkra a kulturális örökség, a nemzeti hagyomány, a világra kitekintő, gondolkodni, megismerni, alkotni vágyó ember élete jelent.

 

Őszintén kívánom, hogy megújult közösségi terüket töltse meg az élet, használják egészséggel, így ezennel ünnepélyesen átadom Önöknek, az olvasóknak.

 

Mivel is zárhatnám gondolataimat: Találkozzunk a könyvtárban!

 

Köszönöm figyelmüket!