Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vörös István

Viva Verdi!

Micsoda félresikló
fekete-furcsa kígyó
nyüzsög a zene mélyén?
Miféle furcsa kérvény,
sírásra tett igérvény,
ének a lét sekélyén.

Micsoda félresikló
dúdoló, bamba kígyó
jut fülön át a szívbe,
a szíven át nagyívbe
a májba és a vérbe,
hogy lelkedet elérje?

Micsoda félresikló
ezüstös, fürge kígyó
kavarog a zenében.
Hiába látom, értem,
kifogja szenvedésem,
pedig rég partot értem.

Micsoda furcsa kígyó,
a hangközökbe sikló
bátor és undorító,
de vonzó gyávaság ez,
mi minden hangra rávesz
és szépen épp alátesz
valami mást? Csodát tesz.