Spanyolnátha művészeti folyóirat

Berka Attila

Egy peentek tιzenharmadιkaara

1 kedveseım hamarosan ıtt a vılaagveege ezeert een ıs oesszefoglalom mındazt amı lehettem mındazt amı a nekem kıszabott eeletben szaamomra a vılaag volt 2 ha jool szaamoltam tızenhaarom mondatra lenne szuekseegem 3 csakhogy tızenhaarom mondat tuul sok szooszaatyaarkodaas magas redundancıatartalommal sueeruee tautoloogıakoncentraacıooval 4 tızenhaarom mondat a helyzet komolysaagaahoz meeltatlan soeet eroeesen ılletlen buzgoosaag 5 egy ılyen helyzetben az ember tudjon sueerııtenı egyszerueen letısztultan fogalmaznı 6 tovaabbaa muszaaj fıgyelembe vennı hogy peentek tızenharmadıkaan senkınek nem lesz sem ıdeje sem ereje sokat olvasnı 7 eleeg tehaat egy tızenhaarom szoobool aalloo toekeeletesen megfogalmazott mondat 8 termeeszetesen kıssee elbızonytalanııt hogy nem tudom mıeert pont tızenhaarom mert rettenetes memoorıaamnak haala nem emleekszem hogyan szaamoltam kı 9 az bıztos hogy babonaas nem vagyok mıtoloogıaara toerteenelemre vallaasra vagy szaammısztıkaara nem hagyatkozom ezek neelkuel vıszont aallandoo a tanaacstalansaagom 10 ugyanakkor koennyen elkeepzelhetoee hogy csak a megfelelnı esetleg a kıtueennı vaagyaas vezeerel vagy eeppen kısebbseegı komplexusom akarom kompenzaalnı 11 pedıg ıly koezel a bıztos pusztulaashoz nem gyenguelhetek el mert akkor elmarad az oentudatos szembeneezees a sorssal a koeruelmeenyekhez toekeeletesen alkalmazkodoo helytaallaas amıt soha nem heverneek kı 12 csakhogy hıaaba roegzııtem legalaabb kıındulaaskeent hogy a tızenhaarom szoo szerkezetet baar tızenkeet hangbool ees az azokat jeloeloee tızenkeet betueeboeel aall vehetjuek tızenhaaromnak ha a betueeelemeket szaamoljuk tovaabbaa tudjuk hogy mınden vacsoraasztalnaal tızenhaarman uelnek az nemcsak zavaroo de veeszjoosloo ıs hogy a babonaak napja amıkor a legnehezebb csuetoertoek ees nem peentek 13 talaan teenyleg majd magaatool megszueletık a legeslegutolsoo pıllanatban tızenhaarom szoobool egyetlen toekeeletes mondat