Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vass Nóra

Negyvenke

negyvenke negyvenke sok

netán vagy kevés-e em

berke emberke betöl

tötte megélte ünnep

 

ke ünnepke szaladgál

egy egérke részecske

részecske abból lesz az

egészke az egészke

 

barátok kik mondhatnák

az istenke éltesse

helyette azonban meg

hívják egy rétesre ki

 

lövik őt az űrbe ottan

néz szét negyvenke csodál

kozik földre ér meddig

tart szép ünnepke kis bu

 

tácska versecske megle

pődik negyvenke titok

ban tartották elrejtve

a többiek előtte

 

negyvenke nem vénke negy

ven múlva vénecske ad

digra újabb vers szüle

tik egy szépecske negy

 

venke azonban okos

abb már vallhatja számá

ra fényévnyi távolság

még valhalla valhalla