Spanyolnátha művészeti folyóirat

Fekete J. József

Sagrada Familia

Tejben, mézben, ecetben áztatta kezét Abi al-Maarri, meg timfölddel dörzsölte, szilíciumhomokkal súrolta indigókék tenyerét, mert kellemetlennek gondolta a vízihullák ajaknüanszát és a bagolykeszegek, jászok és küszök által kiszívott szemük üregének gyásztapétáját idéző markában felszolgálni a jégbe ágyazott kristályfiolákba töltött gabonapárlatot leendő vendégeinek, az éteri nedűt a Stüx fekete Swarovsky-kristályokat idéző gyászkeretes körmökkel felszolgálni, ugyanis ezen a sosem volt idő május tizenharmadikára, péntek estére szervezett találkozón nem számíthatott önnön megduplázódásából, vagy mégis talán mirigyének váladékából született gyermekére, Ibn al-Mukaffa Mahfúzra, aki kelekótyaságánál fogva egyébiránt sem volt alkalmas reprezentatív feladatokra.

Fontos találkozóra készült Lemúria minden bölcsességének tudója, szó sem lehetett rögtönzésről, mindennek olajozottan kellett működnie, amikor a Mosolytalanság Mandulaíllatú Bálványtermét végre és végleg elhagyók, Lemúria leendő pátriárkái első látogatásukat teszik a Négykarmú Sárkány Pagodájában. Mahfúz egy teljes filmfesztiválra szóló belépővel és mázsányi pattogatott kukoricára elegendő zsebpénzzel ez idő alatt az alsóvárosban múlatta idejét.

A Mosolytalanság Birodalmából megszabadult, Dis városából önakarata révén távozott társaság önfeledt hangulatban érkezett a Négykarmú Sárkány Pagodájába, sétapálcáikat, vörös frígiai sapkáikat úgy csapták a kapunyitó Euszébiósz Eusztathiosz háznagy markába, mintha szaturnália idején a rabszolga szerepét vállaló kigyúrt kegyúrt rúgnák tökön. Adták is mosolyogva egymásnak a kilincset, jött Akela, Háto, Purun, Mugger-Gauti-Mugger, Kotik, Nag, Riki-Tiki-Tévi, Ká, Bagira, Balú, Sir Kán, meg a többiek.

Tizenhárom, villant át a házigazda agyán, hát már a pátriárkák száma se biztos, ő csupán tízenegy vendégre számított. Végül mindenkinek jutott ülőhely. Abi al-Maarrinak persze nem, de erről izgalmában tudomást se vett: itt a döntő találkozó, e látogatás nyomán új korszak kezdődik Lemúria spirituális létében — lelkesedett. Megszólalnak a hangszerek, kirügyeznek a fák, foszfáttá és foszforrá oldódik a guanó, fölénk borul az ölelés harmóniája.

— Ölelés és harmónia?! — visított fel udvariasságot és diplomáciai allűröket felrúgva Riki-Tiki-Tévi, miközben szemtelenül szemezett a Nag-nak nevezett vendéggel, szemmel láthatóan ki akarta ugrasztani a létező, vagy éppen nem létező tapsifülest gondolatainak bokrából. A portásasszony kebelével törli fel a padlót, röhögött Riki, vagy Tiki, vagy Tévi, amire al-Maarrinak nem szakadhatott szava.

— Kedveseim, itt ültök velem szemben, mert számomra valahogy éppen nem jutott fészek, de gondolkodjatok dzsungelen élezett eszetekkel: a hölgy, akit mindannyian láttatok: nem portásasszony. Bár lehetne, mert mindent pletykát tud. Úgy hívják szerettei: a 90 ÉVES. Ez természetesen nem felel meg a valóságnak, hiszen ott, ahol nem múlik az idő, az éveknek semmilyen jelentősége nincsen. A névadásban atavisztikus örökségként merül fel annak a kornak az emléke, amikor még számottevő tényező volt az idő. A hölgy valódi neve Ehnjek Asher Ehnjek . Azon pedig, hogy melle kissé megereszkedett, nem kellene csúfolódni, hosszú a története annak.

— Halljuk! — rikkantották kórusban a pátriárkák, akiken már kiütközött az elfogyasztott ital hatása, de legalább Riki-Tiki-Tévi is a feltámadó mámorára figyelt, nem vetett fenyegető, vagy talán mégis inkább sóvárgó tekintetet Nag felé.

— A pagoda látogatóit számon tartó hölgy voltaképpen a Négykarmú Sárkány Pagodájának építésze. Gaudi mester mellett dolgozott a Sagrada Familia templomának építésén, tőle tanulta el, hogy a tudáshoz vezető egyenes út nem a könyveken át, hanem a természet tanulmányozása során nyílik meg az emberi elme előtt. Emlékeztek a katalán mester organikus épület-makettjeire? Az oszlopokon, tornyokon, hajókon, pilléreken lehulló kötelek, zsinegek, csigák, emeltyűk és csappantyúk, úgy rendeződtek természetes ívekbe, hajlatokba, orsókat és kupolákat formázó alakzatokba, ahogy a végükre csomózott, homokkal töltött bőrtömlők igyekeztek minél közelebb kerülni a talajhoz. A világegyetemet átható tömegvonzás hozta létre általuk a legközvetlenebbül kialakítható építészeti formát. A gravitáció és a zsinegre függesztett homokzacskó felhasználásával létrehozott térépítészeti eljárást a katalán építész naplójában a csüngő mell effektus alkalmazásának nevezte. Úgy vélte, hogy általa az anyag tisztán, a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait.

Ezen Gaudi mellett tanulta az organikus építészet művészetét az általatok kigúnyolt 90 ÉVES, vagyis, immár ismeritek valódi nevét: EHNJEK ASHER EHNJEK. Bámulatosan fogékony tanuló volt, messze túlszárnyalta mesterét — ő a saját testéből építette fel a Sagrada Familia bazilikát, csüngő melle a gravitáció apológiájának metaforája a Születés Kapujának ornamentikájában — fejezte be mondandóját Abi al-Maarri, és nyomban tapsolt egyet, jelezvén, tálalhatják a szellemet tisztító mate-teát és gondolatot serkentő borsmentás jégkrémet, mert a folytatásban igencsak komoly dolgokról esik majd szó.

A találkozáson én voltam a tizenkettedik, te a tizenharmadik vendég. Nekünk még jutott ülőhely.

 

 

>