Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vécsei Rita Andrea

Parasztpantomim

„Most, fogok / Hallgatni — még ma néma lenni”
Katona József: Bánk bán

 

 

Az arc fehér.

A ruházat fekete, 18. századi zselléröltözet.

Kizárólag a hossza utal a szereplők rangjára.

Peturt és Tiborcot az elején nehéz megkülönböztetni.

Tiborc könnyítésképpen hajt a nadrágszárán. Innentől kilátszik a térde.

Mindegyikőjükön puhaszárú csizma.

A nőkön rókás asszonymente sötét zsinórral.

Négy régi keserves a tér négy szögletében.

Biberach megköti a lovát.

Bánk saját mellére tűz egy pipacsot, kit virágot rózsája adott. Megjelenik a piros.

Tiborc messze néz, túl a feketére festett diófán,

aj, meg kell a búzának érni, ez van a szemében.

Kék nefelejcs hajlik Melinda vállára.

Mindenféle hazák keverednek össze, csúsznak egymás elé,

Mikhál elszomorodva leül, de már ez csúnya tréfa.

Oltalom kell, körben szenny, hazugság, nincs példa a jóra.

Bánk egyetlen gesztussal felel, feleségem olyan tiszta,

és egy vaddisznópamlagra ül a vakablak mögé.

Angoli Borbála kis szoknyát varratott, elül kurtábbodott, hátul hosszabbodott,

szép karcsú dereka egyre vastagodott,

Ottó és Biberach fütyül, lábával ütemre dobol.

Gertrudis elbújik a színen, szinte érthetetlen,

arra gyere, amerre én. Egy szilvafalombot tart maga elé.

Nem vagy legény!

Sziszegj — sziszegj, kígyó! te itt maradtál. Bánk egy táblára ír.

A fekete ruhák még feketébbek lesznek, amikor Endre belép.

Az arc fehér. Holtig beteg asszony, fáradt legény.

Hurcoltatik Petur bán és egész háznépe lófarkon. Sári lovam a fakó,

gondolhatná bárki, de ez egy pej volt.

Pruszlik, ingváll, szoknya, kendő lobog,

hogy fekete pernyeként férfiak fejére hulljon.

Hitvesek vesztével csak az üres falak,

búbánat, keserűség marad a színpadon.

Bánk csapkodja a táblával a semmit,

miközben összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok.

Aztán a sarokba dobja.

Ez egynehány

Keserves esztendő alatt magyar

Törvényeink magyar hazánkon úgy

Fityegnek, amiképpen egy pelengér-

Oszlopra állította mocskos tettinek

Táblája.

Az írás pirosan világítani kezd. Kanásztülök szól, és három dudadallam.