Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vass Tibor

Húszimádóknak*
A 20. SPN-könyv, az SPN Hernádkak-antológiája

Ma két új szókört tanulok. Az egyik a kerítésszaggató köre. Dinnye szaggatja a kerítést, Dinnye az egy kutya, a kerítés az kerítés, több. A szaggatás ua, mint máshol, szaggatásba itt azért torkollikha szert tehetnék újabb kutyákra, trollkollik lennéneka helyzet, mert egy kárikittyom a szomszédba átszökik, én a szomszédban vagyok és Dinnye igedesak. mond. ideges, és szaggatja a kerítést igedességébenak. mond..

Jobb ma egy szaggatás, mint holnap egy túlzok. Kakkurászom a tyúkot a szomszédban és próbálnék túlzóan hiteles lenni, de nem jut eszembe a másik. Nem a másik tyúkról beszélek. Persze, ettől vagyok hiteles. Nem, nem attól, hogy nem jut eszembe, hanem hogy nem mondok be akármit. Érteném, haladnék a korral pedig. Értenemre, korra, fájlra, halásra, elvre, felekezemre való tekintet nélkül kérek kakkorúakat, kakorrúakat, ilyen-olyan tollúakat, kakspanokat, nem más trolljával kékeskedőeket, tizennyolcon aluliakat és túliakat, iszomistákat, iszomnyistákat és vegetákat, áriánusokat, klasszikakikusokat a líraszomszédból, sok kivétellel sokakat, kik kakoltak nálam. Átszökök, és nem jut eszembe, tessék, a másik. A szó, amiről beszélek. Igaz, a kerítésszaggatóról is nagyjából eddig csak a pálinka.Aludnom kell egyet a bővülésre.

 

Így kialvattan elbővülő vagyok. Babérmeggypárnahajderág, ez a másik szó, ez most már biztos, Dinnye kerítésszaggatása közben tűnik el a másik kutyám egy általa ellopott babérmeggypárnahajderággal. Nyüszítem neki tyúkkakkurászás közben a szomszédból, hogy hajdermenkű, de nem reagál rá, szaggatja tovább a lopott babérmeggypárnahajderágat Gyömbér, ez a másikkutya neve. Tessék és mekkora elbűvölő rendetlenség igedődik nálam, ha átmegyek a szomszédba az átszökött tyúkért, Dinnye és Gyömbér otthonról új szókörökre tanít. Mondom én, hogy érdemes otthonról kimozdulni, ha csak a szomszédba isjó, akkor ezt a könyvet majd a szomszédban szerkesztem.

Hónom alatt majd’ minden vagyonnőm. Ue a hónalatt van, amikor szógyűjtésre hívom a kerítéseimen túl szaggatókat, akik télben voltak nálam és akik még reményeim szerint nyárban lesznek is, és fordítva, ue a szaggatás van, ue a trollpótlás, kerítés, párna, ménkű, új szókörök. És a képek, melyek között nincs rend, időben főleg.

 

(Augusztus) 15-én 20. az Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztivál, (augusztus) 20-án 5 éves a Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Művésztelep. Az ünnepeket is köszöntő 20. Spanyolnátha-könyv nem csak Hernádkakról szól, és mégis Kak róla. Hernád-huszadékok, vízi szárazságok, szárazi vízségek, Vass-földeken szerzett benyomások: csupán kétszer kétszáz négyszögölnyi berögződést rögnyomásolnak, mégis teljes egészében falusiak; elővárosiak és előbb városiak is, az egész faluról szólnak, legelárasztottabb telep-ülési értelmeikben. Ez a telep le fog tudni ülni bennünk, mint az iszap. Uakkor felkavaró az élmény, hiszen csak húszszavakat kérek, karaktereseket. Tyúk, kutyák, babérok is fölérzik, hogyan húsznak bajtársaim a boldogsárban. Föl, hogy mennyi és milyen a szinkronhúszó. Mi a kívülálló beljebbje, milyen a beljebbálló kívülje. Itt és most nem arra gondolok, hány vasműves születiktiltottam volna a vas szó bármilyen előfordulását?, hanem hogy pl. többek első szava ua, amire erre esély ugyan semenni, vagy hogy egyikük behússza a másik nevét, s másik viszont az egyikét. És mennyi ilyen még, de mennyi, egymás látatlanjában, hiszen itt látják egymást előszörés feltehetően nem utoljára.

 

Most át kell mennem a szomszédba megint, hogy ránk lássak máshonnan. Búcshúszóul: jövőnkre, veletek uitt.

 

*Elhangzott Hernádkakon, a 20. Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztiválon, 2015. augusztus 15-én

Bemutató a 20. Kertfesztiválon
Bibók Bea, Orosz Tamás, Vass Tibor fotói

 

Miskolci bemutató
Ádám János, Csépes Ágnes, Dobos Klára fotói