Spanyolnátha művészeti folyóirat

Simon Adri

Revue

Reiners Károly német állampolgár lakhatási iratai.
Rozner Mihály internálása és visszatelepülése.
Tőzsér István kisegítő betűszedő megfigyelése.
Csáky Ella orvosszakértői véleményezése elmeállapota ügyében.
Somogyi István belépése a határon.
Özv. Pintér Jenőné szül. Kolofon Ilona útlevélügye.
Gáspár Ödön volt magyarszerdahelyi tanító kommunizmus alatti magatartása.
Hiányos irat.
Nyilvántartási anyag megküldése a teheráni magyar királyi követségnek.
Dr. Tombor Jenő pesterzsébeti aljegyző kihallgatása.
Orbán Sámuelné született Török Jolán erkölcsi magaviselete.
Priuszlapok nyilvántartása.
Az utasforgalom ideiglenes szabályozása Romániával az elcsatolt területeken.
Kreutz Tivadar visszahonosítása.
Magyarútlevelek tiltott kézbesítése.
Montag Imre sepsiszentgyörgyi lakos rendőrhatósági felügyelete.
Népszámlálással kapcsolatos panasz.
Bogoszta Mihály középapsai lakos államellenes tevékenysége.
Szabotázs elleni intézkedések a csepeli téli kikötőben.
Fülöp Ernő rendőrhatósági felügyeletes jogtalan határátlépése.
Bizalmas levél a kelet-magyarországi és erdélyi vármegyék alispánjainak.
Kovács Emma visszahonosítása.
Óromániából hazatérő magyarok útiokmánya.
Neszmejanov Vaszil menekült orosz mérnök lakhatási engedélye.
Közérdekű munkaszolgálatosok behívása.
Mandrik Miklós klenovai postaügynök magyarellenes magatartása.
Útlevélkérőlapok priorálása.
Magyar Labdarúgók Szövetségének társasutazása Jugoszláviába.
Hiányos irat.
Bachnyák János volt királyhelmeci cseh-szlovák nyugdíjas igazolása.
Fáber Ignácné szül. Hodina Anna lakcímének nyomozása.
Hangulatkép a vasúton utazó közönség köréből.
A sárospataki járásban zsidó egyének fegyvertartási engedélyének bevonása.
Hiányos irat.
Kota László beregszászi lakos italmérési engedélye.
Csokonay István vármegyei díjnok előélete utáni puhatolás.
Seregélyi Ferenc nevének törlése a kiutasítottak nyilvántartásából.
Somesán Viktor gyulatelki görög-katolikus lelkész internálása.
Heitler Dávid érsekújvári textilkereskedő elleni nyomozás során felvett jegyzőkönyv.
Bodnár György ungvári lakos hazafiatlan magatartása a cseh megszállás alatt.
Vörös Sándor anyakönyvi adatainak ellenőrzése.
Kepecs Jenőné törlése az Állambiztonsági Zsebkönyvből.
Mosdóczy Lajos személyazonosságának megállapítása.
Takács József menekült büntetőtáborba szállítása.
Klapacsek János letartóztatása a határon.