Spanyolnátha művészeti folyóirat

Deák-Takács Szilvia

Rém Elek meséi

Tompa Mihály, írói álnéven Rém Elek születésének 200. évfordulója alkalmából arra kértük szerzőinket, hogy emlékezzenek meg a híres adomázó és jó szónokról.

Maga Tompa írta Arany Jánosnak egy levelében: „Meg kell adni, hogy könnyen papolok. Improvizálni a csalásig tudok. Nyelvem jó, pereg, mint az orsó. Néha olyan jól beszélek, hogy sajnálom, hogy az egész beszéd elvész.”*
Tompa adomái alapján készült alkotásokat közlünk blokkunkban, melyekből kiderül néhány — a köztudatban kevéssé ismert — majdnem-titok. Nem feledhetjük, hogy komikus, nevettető előadó hírében állt Rém Elek, olvassuk jó szívvel a „meséit”.


*TOMPA MIHÁLY AZ ANEKDOTÁK TÜKRÉBEN (Összegyűjtötte és szerkesztette: dr. Panka Károly, Gergely R. kiadása, Bp., 1940, 45.)

Jelen lapszámunk fejléce Homonna György műve felhasználásával készült.