Spanyolnátha művészeti folyóirat

Vass Levente

Alsó-Bodrogköz, 2018 tavasz

„A Bodrogköz a Tisza, a Bodrog és a Latorca folyók által közrefogott földrajzi kistáj, ahol a népesség életére is mindig jelentős hatással volt a folyóvizek járása. Az első világháborút követő határmegvonás ezt a vidéket két ország — Magyarország (800 km2) és Csehszlovákia (460 km2) — részévé tette, az utóbbinak két évtizede történt kettéválásával ma Északkelet-Magyarország és Délkelet-Szlovákia osztozik a Bodrogköz területén. A Felső-Bodrogközbe 30, az Alsó- Bodrogközbe 22 település került a határmegvonással.”
Németh Károly, Cigánd polgármestere; Kútvölgyi Mihály—Viga Gyula: Kincses Bodrogköz (Timp Kiadó, Üllő, 2010)


„A Bodrogköz a honfoglaló magyarság egyik első telephelye volt a Kárpát-medencében. »Az Úr megtestesülésének kilencszázharmadik esztendejében Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta.« — írta Anonymus. 1986-ban a bodrogközi Karoson találták meg a legrégibb honfoglaláskori magyar sírokat. Az itt eltemetettek még a történelmi Magyarországon kívül, talán Etelközben születtek.”
(Wikipédia)


A képek Karcsán, Karoson, Pácinban készültek.

Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente Fotó: Vass Levente