Spanyolnátha művészeti folyóirat

Dicső Zsolt

Prokofjev-Kafka:
Petike a farkassal jár

(KRITIKÁK)

Правда
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”

Szergej Szergejevics Prokofjev, a világhírű szovjet zeneszerző Petike a farkassal jár c. zeneműve méltán zseniális! A mű állami felkérésre készült és Kaffka Margit magyar írónő versét mint narráció használja fel, nem azért, mert Szovjetunióban nincs megfelelő költőnő, hanem azért, mert ezzel is szimbolizáljuk hazánk minden érdek nélküli nyitottságát szomszédaink felé és mert Prokofjevnek nagyon tetszett a vers és a költőnő. Látszólag gyermektörténetről van szó, de mint minden remekmű, ez is kettős jelentést hordoz. Egyik olvasatban Petike első lépéseit formázza a történet, azonban érezzük, tudjuk, hogy sokkal többről van szó! Itt Oroszanyácska óvja (még ha magyar nő is írta), tereli a helyes útra gyermekét, a kommunista szovjet embertípust megtestesítő Petikét. A mester nagyszerű szemléltetőkaraktereket csempész a műbe (madár, kacsa, macska, farkas) és ezeket érzékletes hangszerekkel (fuvola, oboa, klarinét, kürt) jellemzi. Az orosz mindennapokhoz oly közel álló hangszerek (fuvola, oboa, klarinét) nagyszerűen ellenpontozzák, győzik le a gonosz, elnyomó, kapitalista farkas három (ebből is látható harácsoló, kizsákmányoló mivolta) kürtjét. Petike vonósai pedig a szovjet lélek áradó nagyságát tárják elénk visszavonhatatlanul. S ahogy ügyesen becsempészi a feliratot a műbe, „Az úttörő nem fél a farkastól”, az zseniális. Prokofjev Petike a farkassal jár c. műve a szovjet zeneirodalom örökbecsű darabja.NYUGAT
A „FIGYELŐ” ÚJ FOLYAMA

A „nagyon-nagy író-asszony”, Kaffka Margit, a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, a Nyugat nemzedékének fontos tagja. Legismertebb versét, a Petike jár címűt narrációként használva Szergej Szergejevics Prokofjev, a világhírű szovjet zeneszerző megalkotta Petike a farkassal jár c. zeneművét. A „modernséget” senki se vette olyan kötelezően komolyan ebben a nemzedékben, mint Kaffka Margit, bár született realista volt. Költészete, amelyben sajátosan találkozik a hétköznapi apróságok meghitt megragadása a szecesszió stílromantikájával, idővel eljut a nagyon modern szabadversig, majd visszakanyarodik a dalszerű rímes vershez. A Nyugat első nemzedékének egyéni hangú költője, talán a legkitűnőbb magyar költőnő. A Petike a farkassal jár c. zenedarab remekmű, bár nem világos teljesen, mifenét keres benne a vershez egyáltalán nem kapcsolható madár, kacsa, macska, farkas, viszont az őket megszemélyesítő hangszerek találóak. A Petike első lépéseit szimbolizáló vonósok pedig egyszerűen briliánsak! Csak azt nem értjük, mit jelent és mi a szerepe „Az úttörő nem fél a farkastól” feliratnak a színpad közepén, bár köztudott, a költőnő és a zeneszerző közt kialakult heves érzelem, ami jót tesz a mű világhírének és Kaffka Margitnak.