Spanyolnátha művészeti folyóirat

Mezei Gábor

játék

te leszel a szomszédom. nem is
tudtad. mától azon izgul a világ.
hogy megmaradok-e bárki nélkül.
most hogy látni akarlak. megnyo-
mom a gombot. hogy ne nyiss
ajtót. és így magad lehess. te már
megmaradtál. napokig bent tudsz
ülni. egy levegővel a víz alatt. gye-
rekként te bírtad legtovább. és ha
már büdös a lépcsőház. majd fulla-
dozva rád töröm az ajtót. mert én is
megmaradtam. vagy éppen ezért.
becsengetek néha játszásiból.

visszhang

azért különös hogy. pont azon a
napon. jöttünk az erdőbe. mikor
egyszerre mind. az összes énekes.
madarat kivégzik. és ahogy rád
nézek. a kezedben puska. szemem-
ben gyilkos fény. nevetsz magadon
jó. neked hogy ezt tudod. mert na-
gyon jól hangzik. visszhangzik az
mindig. átjárja az erdőt. mert hogy
itt előttünk. volt azért valaki. vagy
a saját nyomom. követem a lépés.
ritmusa még itt cseng. a fülemben
de én. soha nem magamon. nevetek
és ezért. el is hal a visszhang. mert
már te sem nevetsz. magadon ma-
darak. potyognak egyedül. járkálok
mostantól. a kezemben puska. mert
ma nem rám lőnek. de ha én sem
lövök. ki van a nyomomban.

stop.

majd megint meg kell engem hall-
gatnod. kikötve egy árbochoz a
mostban. nehogy ott maradj. mert
mire befejezem. rég múlt lesz. a
társak fülébe ólmot öntöttünk. ők
még nem élnek meg jövő nélkül.
mert ha a jelen utazás. ami azért
elég kiábrándító. karhúsba vágó
kötél. akkor a jövő csavargás. egy
autóstop. ahol már nem is félelme-
tes. azaz nyilvánvaló a veszély. de
aki a volánnál ül. sajnos ismerős a
múltból. az ismeretlenek meg. rég
megérkeztek a majdba. a hajó las-
sít. megint mint az ólom. de téged
már nem vesz fel. te. ez biztos. és
ha a pause a most. a play a jövő. és
a múlt a stop.

túlvilág

még mielőtt találkozna veled. vala-
ki megöli magát. olyan mellékesen.
mint a gyerekdudorászás. ami egy-
re fáradtabb. már kimarad egy-egy
hang. de a csend beleénekel. és
nem hal el a dallam. nincsen túl-
világ. csak ismeretlen dal van. de
ebben a ritmusközi zajban. felriad
a fiatok. az öngyilkos ásítozik. ma-
tat maga körül. leteszi a pisztolyt.
becsukja az ablakot. elzárja a gázt.
de már nem kap új nevet. élsz va-
lakivel. szülsz neki egy fiút. vagy ő
szül neked. és felnőtt lesz. mire
eszedbe jut. hogy nem tudod meg-
szólítani. a pisztoly még meleg. az
ablak nyitva. a gáz még szivárog.
teljes a csend. ahogy a nevét kiál-
tod.