Spanyolnátha művészeti folyóirat

Bak Rita

Babiloni zűrzavar / hangyabolynyi élet

Zárdában élünk,
mogorva, öreg apácák —
anyáink mellett,
megcsontosodott elvek
rabjai vagyunk-e,
vagy harcos amazonok?
Messziről imádva,
beleszerelmesedve
a rendbe,
haldoklik a regula,
vagy szárnyalva
jelölünk ki
új határokat?
Görcsös, erőlködő
kis akarnokok vagyunk
fél-harmad
teljesítménnyel,
középszerűen megalkuvók,
vagy rendetlen
világtehetségek?
Számlált napok
siralomvölgyében —
végső,
komoly
leszámolás
az életünk?
Vajon megoldás:
elvonulás
a zárt
falak közé,
csíkos-pöttyös regény
fő-vagy
mellékszereplői
vagy a kemény politika
képviselői,
csüggesztő középszer,
megalkuvás,
görcsös, erőlködő
akarás,
vagy igazi,
kiteljesedő
szárnyalás-e
a részünk?
Amit érzékelek:
futkosás
a hangyabolyban
kacskaringós
utakon.