Spanyolnátha művészeti folyóirat

Max Frisch

1. kérdőív

Átplánta: Tatár Sándor

1.
Biztos benne, hogy fontos kérdés Önnek az emberi nem fennmaradása, ha sem Ön, sem rokonai, sem az ismerősei nem élnek már?

2.
Miért? (címszavak elégségesek)

3.
Önnek hány gyermeke nem jött a világra az Ön akaratából?

4.
Meg tud-e nevezni valakit, akivel legszívesebben soha életében nem találkozott volna?

5.
Van-e olyan személy, akivel szemben Önnek nincs igaza (amiről az illető nem okvetlenül tud), s ha van ilyen, akkor saját magát vagy az illető személyt gyűlöli-e inkább emiatt?

6.
Szeretné, ha abszolút memóriája volna?

7.
Ki az a politikus, akinek betegség, közlekedési baleset stb. következtébeni halála reményekkel tudná eltölteni Önt? Vagy úgy tartja, nincs pótolhatatlan ember?

8.
Melyik elhunyt személlyel találkozna szívesen újra?

9.
És kivel nem?

10.
Szívesebben született volna más nemzet (kultúra) gyermekének, s ha igen, melyikének?

11.
Hány éves koráig szeretne élni?

12.
Ha hatalmában állna megparancsolni valamit, amit ma helyesnek tart, elrendelné-e a többség akarata ellenére? Igen vagy nem?

13.
Miért nem, ha egyszer helyesnek tartja?

14.
Kit gyűlöl könnyebben, valamely közösséget vagy egy konkrét egyént, és hogyan gyűlöl szívesebben, egyedül vagy közösségben/csoportban?

15.
Mióta nem hiszi már, hogy idősödvén egyre bölcsebbé válnék ? vagy ma is ezt gondolja? (Kérjük, adja meg életkorát!)

16.
Meggyőzőnek találja saját önkritikáját?

17.
Miről gondolja, hogy mások rossz néven veszik Öntől, és mi az, amit Ön helytelenít saját magában? Ha e kettő nem ugyanaz, melyikért érzi nagyobb szükségét a bocsánatkérésnek?

18.
Ha kísérletképpen elképzeli, hogy nem született meg, nyugtalanító gondolat ez Önnek?

19.
Ha halott rokonaira/ismerőseire gondol; azt szeretné, ha az elhunyt mondana Önnek valamit, vagy inkább Ön szeretne még valamit mondani az elhunytnak?

20.
Szeret Ön valakit?

21.
És miből gondolja, hogy így van?

22.
Feltéve, hogy Ön soha nem ölt embert; mivel magyarázza, hogy erre soha nem került sor?

23.
Mi hiányzik Önnek a boldogsághoz?

24.
Ön miért hálás?

25.
Ha választhatna: inkább meghalna, vagy inkább élne még egy darabig mint egészséges állat? Mint milyen állat?