Spanyolnátha művészeti folyóirat

Utolsó távirat — Felhívás

Magyarországon 2021. április 29-én lehet utolsó alkalommal postán feladni táviratot. A MAGYAR KÜLDEMÉNYMŰVÉSZETI TÁRSASÁG, a SPANYOLNÁTHA MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT és a HERMAN OTTÓ MÚZEUM — MISKOLCI GALÉRIA ebből az alkalomból három jeles idei művészeti évfordulóhoz kapcsolódva arra kéri a vállalkozó kedvű embereket, intézményeket, hogy egy ezen a napon feladott, szabadon választott típusú távirat küldésével állítsanak emléket a szolgáltatásnak.

Az április 29-én feladott távirat kézbesítése előre időzíthető, s ahhoz további különszolgáltatások kérhetőek. Ezek, és az intézmények által feladott táviratok díjszabása magasabb.
Az Utolsó távirathoz kapcsolódó idei művészeti évfordulók: 1. 100 éve született Pilinszky János,
2. 25 éves a Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria Thália-háza, közismert nevén a miskolci Színészmúzeum, 3. 100 éves a Miskolci Művésztelep.

A Spanyolnátha a miskolci Színészmúzeumban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezi a Pilinszky közelebb című rendezvénysorozatát. Az Utolsó távirat a Magyar Küldeményművészeti Társaság, a Spanyolnátha és a Herman Ottó Múzeum — Miskolci Galéria összefogása révén e sorozat eleme lesz.

A Pilinszky-család előadóművészethez való kötődése kevésbé közismert: Pilinszky János költő nagybátyja, a világ máig egyik leghíresebb Wagner-tenorjaként számontartott Pilinszky Zsigmond 1913-ban, egy évadot Miskolcon játszott. (Pilinszky János másik nagybátyja, Pilinszky Géza a Zeneakadémia elvégzését követően az Operaházban hegedült, emellett énekes és zeneszerző is volt. Pilinszky János apja a távirati szolgáltatást hamarosan megszüntető postához is kötődött: a budapesti postafőfelügyelőségen dolgozott.)

A beérkezett táviratokból készült válogatások rangos művészeti intézmények kiállításain (többek között a miskolci Színészmúzeumban, a Miskolci Galéria Alkotóházában, a hernádkaki Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztiválon), illetve az interneten, a Spanyolnáthában fognak megjelenni. Külső és belső kiállítóhelyeken a teljes távirat megjelenik. Interneten a feladó nevét, valamint települése nevét, s távirata teljes szövegét jelentetjük meg.
A távirat feladója az elküldéssel ehhez hozzájárul. A postán kapható táviratlapon található szövegdoboz-mérete kb. 12x7 cm, ebbe a mezőbe a feladó kézzel írt, maximum 250 karakter terjedelmű szöveget fogadnak el.

A távirat szövegében szerepelnie kell egy vagy több Pilinszky Jánostól vett, bármilyen idézetnek. Emellett tartalmazhat más szöveget is. (A Pilinszkytől vett szavakat lehetőleg kérjük idézőjelbe tenni.)

A közönséges távirat feladási díja 2200 Ft, ez a költség a feladót terheli. Különszolgáltatás kérése (pl. dísz- vagy gyászlap, sürgős) esetén plusz díjat kell fizetni. Az időzítés kérése, ha az nem hétvégére esik, díjtalan. Telefonon történő kézbesítés nem lehetséges.

Címzett neve: Magyar Küldeményművészeti Társaság.
Címe: 3563 Hernádkak, Ifjúság út 5.

Kérjük, küldeményével Ön is járuljon hozzá az Utolsó távirathoz!

A feladható távirat-fajtákról, a kérhető különszolgáltatásokról a posta.hu oldalon tájékozódhat. A tájékoztatóhoz vezető linket a Spanyolnátha művészeti folyóirat „Hírek” rovata is közli.

Felhívás (jpg)
Felhívás (pdf)

Átveszem

Magyarország utolsó táviratát veszem ma át, melyet felkérésemre Hernádkak Posta adott fel a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak, április 29-én, az utolsó lehetséges távirat-feladási napon, és kézbesítésének időzítését mára, az utolsó lehetséges kézbesítési napra kérte. A szervezők, a Magyar Küldeményművészeti Társaság, a Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Herman Ottó Múzeum nevében köszönöm mindazoknak, akik sürgönyeikkel hozzájárultak az Utolsó távirat c. projekt sikeréhez. Sürgönyözött számos magánszemély, s önkormányzatok, szervezetek, cégek, intézmények is, többek között a Honvédelmi Minisztérium, Magyar Posta, Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Bélyegmúzeum, Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja Híradó Tagozata, Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület, Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Pulszky Társaság — Magyar Múzeumi Egyesület, miskolci Színészmúzeum, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hernádkak, Lácacséke Önkormányzata, Miskolci Hallássérültek Egyesülete és Sportklubja, veszprémi Művészetek Háza, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Magyar Elektrográfiai Társaság, Rómer Flóris Művészeti Múzeum, Falumúzeum Törökbálint, a hernádkaki Összefogással Hernádkakért Kulturális Egyesület, SPriNt Tanoda, Leon Art Press. Két személyes dolog. Az egyik az, hogy az utolsó táviratok gyűjteményében egyetlen „Kézbesíthetetlen” távirat van. A Magyar Küldeményművészeti Társaság nem létező névre és címre, Kun Marcellának a Monyha-tanya, Kálvária köz 1932-1935-be küldött sürgönyéről van szó, mely természetesen a feladónál, nálam landolt. Nagyszüleim, szüleim, nagybátyám a Lácsakéhez tartozó Monyha-tanyai temetőben nyugszanak, egy kálvária ölelésében. A távirat és annak kézbesíthetetleneségéről értesítő ikertestvére nekik is emléket állít. Édesapám 1932-ben, édesanyám 1935-ben született. A téves cím erre is utal. Monyha-tanyára az esküvőkről, születésekről, keresztelőkről, temetésekről szóló táviratokat Ricséről, Lácsakécséről hordták ki, ez nem volt könnyű a tanyára vezető, hosszú földúton. A kézbesíthetetlen távirat feladója, Ricse és Lácacséke Posta „akaratán kívül” így lett eme emlékjel, az utolsó táviratok egyikének feladója. A másik „személyességnek” szinte természetes, hogy Tompa Mihályhoz van köze. Annak ellenére, hogy Tompa életének első verseit Hernádkakon írta, s minden Tompa-összesben megtalálhatóak azok a versek, melyek akkor keletkeztek, amikor itt házitanítóskodott, Hernádkakon mindössze egyetlen Tompa-emlékjel van, az általam fenntartott SPriNt Tanodában, ahol Tompa-kötetek, emlékét gondozó képzőművészeti alkotások, az 1968-as Tompa-bélyeg, az emlékére a Spanyolnátha művészeti folyóirat által szerkesztett és kiadott, kortárs írók alkotásaiból összeálló antológia szerepel. Itt jelentem be, hogy szándékomban áll megalapítani a Vidám Páva — Tompa Mihály Kultúrparkot és Alkotóházat, ezzel idén pályázunk a Magyar Falu programba. Az ő döntéshozóin is múlik, hogy a szakmai program megvalósítását mikor tudom útnak indítani. Tompa Mihály és a távirat. Tompa a halálára készülődvén nem csak búcseleveleket ír barátainak, hanem megkönnyítendő hátrahagyott szerettei sorsát, előre megfogalmazza a haláláról értesítő táviratot, melyet egy tévedésnek köszönhetőn idejekorán postára visznek, s így történik meg, hogy a lapok még életében közlik halálhírét. Sajnos nem válik be az, hogy akinek halálhírét költik, az sokáig él. Vagyis valamiképpen beválik, sőt — tehát ő maga költi: ide költi magát is ebbe az Utolsó táviratos projektbe. Lélekben Tompa Mihály életének utolsó távirata előtt is fejet hajtunk most, ezzel az utolsó távirattal, s Tompa szavaival indítom el a Vidám Páva gondolatát is: „Szindúsan, mint a páva tolla, / Terűl ki nékem a világ”. Kívánom, terüljön ki, nyíljon meg nekünk is mielőbb a világ.

Vass Tibor