Spanyolnátha művészeti folyóirat

Szakonyi Károly

Új SPN-könyvek bemutatója Hernádkakon

A magyar kultúra napja előestéjén, január 21-én két új Spanyolnátha-kötet is debütált Hernádkakon.

A Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Művésztelepen ünnepeltük a Falánk idő — fantázia és fúga, avagy beszélgetések Turczi Istvánnal című interjúkötet megjelenését, valamint a Néha olyan jól beszélek című, Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából megjelent antológiánkat. Berka Attila, a Falánk idő szerkesztője írja: „Minden mindenbe belelóg, szokta mondani Turczi István, és valóban: a költő az íróba, az író a műfordítóba, a műfordító a főszerkesztőbe, a főszerkesztő a könyvkiadóba, a könyvkiadó az irodalomszervezőbe, az irodalomszervező a tisztségviselőbe, a tisztségviselő a világutazóba, a világutazó a férfibe, a férfi az apába, az apa a költőbe... a nyomtatott és online interjúk részletei a Petőfi Irodalmi Múzeum Gáspár György által készített életműinterjújának szerkesztett változatába. Ebből született ez az alapvetően gondolatok és hangulatok mentén összeállított könyv, amiben, Tarján Tamás szavaival élve, „a kortárs magyar irodalom hiperaktív all round sportembere” a szerkesztő jóvoltából egy fantázia és fúga főszereplője; az életműinterjú vezérszólamában és a nyomtatott, illetve online társszólamokban hol a kottahűség precizitásával, hol az improvizáció nagyvonalúságával mesél kezdetekről és végzetekről, parnasszusi magasságokról és hádészi mélységekről, fontos utazásokról és még fontosabb maradásokról, mesterekről és tanítványokról, egyszóval életről és irodalomról, leginkább irodalomról, pontosabban – hogy ismét őt idézzük – a világ nyolcadik csodájáról, a magyar versről.”
Tompa Mihályról a Spanyolnátha művészeti folyóirat 2013-ban és 2017-ben is megemlékezett egy-egy blokkal. Kiadványunk e két blokk egybeszerkesztésével jött létre, változatlan tisztelettel Tompa iránt, aki Hernádkakon (a folyóirat szerkesztőségének és a Spanyolnátha Nemzetközi Mail Art Művésztelepnek otthont adó település), a Sisáry családnál nevelősködött. Az első egységben egy elképzelt találkozásról írnak szerzőink: a fikció szerint Tompa Mihály 50. születésnapjára, 1867. szeptember 28-án Hernádkakra érkezett Madame Pompadour. A könyv második része Tompa Mihály, írói álnéven Rém Elek születésének 200. évfordulójára készült szövegekből áll. Ez alkalomból arra kértük szerzőinket, hogy emlékezzenek meg a híres adomázó és jó szónokról. A kötet szerzői: Berka Attila, Homonna György, Karádi Zsolt, Mikita Gábor, Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt, Nagy Zsuka, Petőcz András, Székelyhidi Zsolt, TenczerTamás, Üveges Tamás, Vass Nóra, Vass Tibor. Üveges Tamás írja: „Arany és Petőfi magával egyenrangúnak tartja a falusi pap gondolatvilágát, költészetét, így nem csoda, hogy egyszerre a forradalmat előkészítő költők között találja magát. Amikor Pestre látogat, ott a helye a Pilvax Kávéház asztalánál. A forradalom azonban betegen találja, Grafenbergben. Amikor azonban már úgy érzi, ereje visszaért, jelentkezett hadiszolgálatra, és tábori lelkész lett. A szabadságharc közben folyamatos aggodalmai és megingásai miatt barátsága Petőfivel megszűnt. Világos után ő is a megtorlás áldozata lett, egy ideig börtönben is ült.”

Fotóalbum, a kultúra napi könyvbemutató előkészületei