Spanyolnátha művészeti folyóirat

Jász Attila

A szabadság mámora

a végén mindenki megőrül
állítólag én is a szabadság
mámorának keresésében
miként a döblingi remete

de lehet-e egyáltalán e betegség
nélkül élni? meghalok inkább
hisz épp jó nap ez a halálra
ahogy a sziúk is mondják

mint ahogy bármelyik az

Ugyanazért másképp

amikor karddal már nem lehet semmit tenni
a haza hogyismondjam megmentéséért úgy
mond a szabadságért csak a puska elé kerülő
idegen vadakat lőni le és tömni ki kutatni

ismeretlen területeket ugyanazért amiért
egykor fiatal lelkesedéssel és karddal kellett
küzdeni meg kellett tanulni bánni a szellem
fegyverzetével küzdeni másképp ugyanazért

Teknősszív

az indiánok géhának nevezik a teknős
szívét mert igen nagy benne az erő és
a kitartás két napig dobog még miután

megölted ezért aki megeszi a teknősbéka
szívét tartják átszáll rá annak ereje és mindent
ki fog bírni talán még a szerelmi csalódást is de

honvágyra nekik sincs semmilyen csodaszerük

Európa indiánjai

Ha elmondom, mi történt velünk...
Csokits János

kedves Anyám
nagyon hiányoztok nem is
számolom mióta jöttem el és itt az óceán
túlpartján rokon lelkekre leltem vörös a

bőrük színe hosszú sötét hajukat összefogják
vagy madártollakat tűznek bele a szabadság
megszállottjai ők is mint mi de elüldözték őket

elüldözik földjeikről becsapják kiirtják és nem
veszik emberszámba ismerős ugye nem kell
magyaráznom neked Anyám miért is olyan

rokonszenvesek nekem s arra a kérdésre kik
vagyunk s honnan jöttünk mi magyarok
szökött üldözött szabadság harcosok nem

tudtam mást válaszolni meg bonyolult is lett
volna talán nem kalandoztam túl messze az
igazságtól hogy Európa indiánjai vagyunk