Spanyolnátha művészeti folyóirat

Bozsik Péter

Rengaátirat

Hóvirág bújik
A lucskos humuszból Hold
Ércfénye csillan                    (Boshóki)
Szemed piciny tükrében
Tócsát borzol egy könnycsepp                    (Kiszóba)
Bodza virágzik
Tetűinek álma egy-
Helyben teljesül                    (Shókobi)
Lenn halálhormon álll
Lesben egy fűszálon                    (Boshóki)
Virágzó páfrány
Mutatja kincs felé utad
Véred fertőzi                    (Kiszóba)
Fivéred szerelme: tűz
Forró párába fullaszt                    (Shókobi)
Jó legyezőfű
Fürtje körül méh dong
Lázat csillapít                    (Boshóki)
Izzasztó anyaga jég-
Virágok közül nézed                    (Kiszóba)
Didergő veréb
Ugrál száraz ágon fény
Hidege villan                    (Shókobi)
Egy jégcsapon nehézvíz
Csöppje oltja szomjadat                    (Boshóki)
Sólyomszem villan
Balkáni gerle vére
Barna avaron                    (Kiszóba)
Szemem tükrében les rád
Két fölbérelt orrvadász                    (Shókobi)
     
A renga vagy láncvers olyan speciális versforma, amelynek strófáit különböző szerzők alkotják, ebben az esetben három. A szigorú formai követelményeken túl — a zen pedegógiai módszerének, a rámutatásnak, sono-mama = éppen ilyen jegyében — négy alapvető követelménynek kell eleget tennie a jó rengának. A négy terminus egy-egy hangulatot, a lélek megfelelő állapotát tükrözi:
1. Sabishii: a dolgok elszigeteltségének, a magánynak,a kiteljesülésnek, az örökkévalóságnak a mozzanata.. Vonatkozhat a természetre, a flóra és fauna együttélésére éppúgy, ahogy az emberre mint a természet részére.
2. Wabishii: az egészen köznapi dolgokban felismerni a természetet, a törvényszerűt.
3. Avare: a történés és az elmúlás átérzése, annak nosztalgiával árnyalt megpillantása.
4. Jugen: szószerint „homály”. A természet játékának, megfoghatatlan titkának megnyilatkozása.
A XV. sz. végén, vagy a XVI. század elején a Minasze szentélyben megtartott rengaversenyen, amelyet Szógó, Sóhaku és Szócsó wakafaragó mesterek nyertek, részt vett Kiszóba, Boshóki és Shókobi is. A mintegy kilencven stófát tartalmazó rengából (láncversből) ez a töredék maradt ránk. Az átköltést Karácsonyi Péter nyersfordításának felhasználával készítettem.