Spanyolnátha művészeti folyóirat

Legéndy Jácint

Egyetemes forradalom

tömegvers

Kezdetben   csak   egyetemes   forradalomra
van szükség.  Engedjétek hogy  a  srácok új
világot  alkossanak. Alternatív ösvény vezet
a történelemből  utópiába.  Graffitik sivítják
hogy    földanya   keservesen   haldoklik.  Sa- 
vas  esőtől   kopaszodnak  és  csonkulnak  az
erdők.  Látjátok  hogy  olajtankerek stigma-
tizálják  az  ősi  vizeket?  Globális  a  hatalom
képmutatása. Riaszt  hogy  tüntető  fiatalok
véreznek a  pénzkonferencián.  Csupán a hit
fegyverük.  Remélem  hogy  a  száműzött  jé-
zus  hippiként    köztük  bujdokol.  Néha   fel-
bukkan  a  rockkoncerteken.  Bámulom  hogy
a  srácok  izzó  örömmel   konstruálják  a  jö-
vőt.  Benne napközben megafonok  zengik  a
költő  verseit  akár  a  munkadalokat.  Igény-
litek  hogy  áruházak  szentélyei  helyett  ősi
templomokba   járjanak  az  emberek?   Váro-
sok   hulladékától  fuldokol  a  vidék.   Muszáj
hogy   kibontsátok  lelketeket   mint  egy  ha-
sonlatot.  A próféták elragadtatása legyen ti-
étek. Segítsetek  hogy  életben   maradjon  a
kék  bolygó.  Remény   tégláiból épül  az  oda-
adás.  Akarjátok hogy többé ne  sírjanak lufi-
hasú éhezők? Kezdetben csak egyetemes for-
radalomra  van szükség. Engedjétek  hogy  a
srácok  erőszak nélkül új  világot  alkossanak.