Spanyolnátha művészeti folyóirat

Szkárosi Endre

Arrigo Lora-Totino

A futuristák mindent felfedeztek vagy újra felfedeztek, amit pedig nem tudtak még felfedezni, azt megsejtették. A vizuális költészet jelentékeny megújítása mellett — a dadaistákkal szinte karöltve — megindították azt a termékeny művészi folyamatot, amelyet ma hangköltészetként ismerünk (el). Külön gesztusrendszert és hangképzési módot dolgoztak ki a futurista deklamáció érdekében, s a rumorismóval („zörejizmus”) megvetették a modern zörejzene és a fonetikus költészet alapjait.

            Az utolsó futurista és egyik legelső, kiemelkedő újavantgárd (mellesleg, igaz még csak húszévesen, gyakorló fekete inges) költő, Carlo Belloli elsősorban  a vizuális és konkrét költészetben tett nehezen túlbecsülhető lépéseket. Később induló, ifjabb munkatársa, Arrigo Lora-Totino (sz. 1928) azonban nemcsak e művészeti zóna művelését folytatta, hanem a hangköltészet akkor még szinte kezdeti hőskorszakának úttörője is volt (van, létezik, lesz is reméljük, még egy jó darabig).

            Avantgárd folyóiratok („antipiugiù” és „modulo” — azaz „netovábblefelé” és „űrlap”) kiadása, Esztétikai Információs Stúdió alapítása (Torino, 1964), hangversenyek lemezen, kazettán történő forgalmazása mellett ő az, aki összeállítja és gondozza a történeti hangköltészet mindmáig legalaposabb kiadványát, a hét nagylemezből álló Futura — Poesia Sonora című hangantológiát (Cramps Records, 1978).

            Fáradhatatlan újítóként új hangszert alakít ki, a hidromegafont, más néven likvimofont, vagyis azt a vízzel telített, sajátos formájú rézcsövet, amelyben a belekerülő hangok egészen más rendszerben szólalnak meg, s amely mintegy a költőt idézzük — „a költészet spermáját hinti a nézők közé”.  A „folyékony költészet” (poesia liquida) mellett — éppen a futurista deklamáció hagyományát élesztve föl s fejlesztve tovább — létrehozza a kidolgozott mozdulatokra, gesztusokra, a karakteres arcjátékra és testtartásokra építő "tornaköltészetet" (poesia ginnica) is. Így szinte már természetesnek tűnhet föl, hogy a zörejzenét felelevenítve továbblép a „folyékony zene” felé, és — éppen Belloli nyomán — háromdimenziós, plasztikai költészetet mível.

            Gesztusköltészete hangi minimalizmussal párosul, és az intenzív, koncentrált, hatásmaximalizáló közlésnek a humort sem nélkülöző rendjét teremti meg. Sőt, a humor Lora-Totino művészetének általában is alapközege. Hangköltészete is a lehetséges minimumra redukált eszközrendszerrel él csupán, ám technikai értelemben a kevés jelet és effektust szigorú és fantáziadús szerkezeti elgondolás alapján halmozza és sűríti. Kiapadhatatlan életerőről valló vizuális költészete is a folytonos megújulás poétikáján alapszik: Lora-Totino pár év elteltével mindig új kifejezőeszközöket talál, és az elrendezés, a kompozíció módja, az elme csavarossága lesz az, amely a folytonosságra utal.

            Az intermedia (mediumköziség) fogalmát a Fluxus-mozgalom egyik kiemelkedő amerikai képviselőja, Dick Higgins vette elő a nagy romantikus angol költő, Samuel Taylor Coleridge életművéből. Ez Higgins számára is egyként jelent művészetet és tudományt.

            Lora-Totino talán még hozzátenné: és fáradhatatlan felfedezést.
Arrigo Lora-Totino művei és a róla szóló anyagok fellelhetősége az Artpool Archívumban
Publikációk
Loratotino, Arrigo - de-Alexandris, Sandro, Busta Celeste
(Situazioni plastico-verbali, No. 3), Studio di Informazione Estetica, Torino, Italy, 1969, 1000/598
Loratotino, Arrigo - de-Alexandris, Sandro, I'in Finito
(Situazioni plastico-verbali, No. 1), Studio di Informazione Estetica, Torino, Italy, 1969, 1000/752
Loratotino, Arrigo - de-Alexandris, Sandro, Un Nonnulla
(Situazioni plastico-verbali, No. 2), Studio di Informatione Estetica, Torino, Italy, 1969, 1000/679
Lora totino, Arrigo, Y, Dismisuratesti, 1983,
Hang
Poesie Sonore Internationale 1., ed. by Henri Chopin
MAIL MUSIC project by Nicola Frangione - collective work    1982
Baobab 3. (phonetic informations of poetry)
Text-Sound Festivals-10 years
FUTURA - Poesia sonora,1978. Critical-historical anthology of sound poetry, edited by Arrigo Lora-Totino
Mouthworks (Past and Modern Sound Poetry in Italy / Soundpoems from Yu, USA and NL), 1988

Videó
Polyphonix 4. Festival International de Poésie Directe , 1982, 55´, Festival organisé par: Jean-Jacques Lebel & Jacqueline Cahen, © CNAC GP Polyphonix 1984

Lora-Totino a bibliográfiákban
Crouwel, Wim (ed.):, Klankteksten. Konkrete poëzie? Visuele Teksten. Sound Texts. Concrete Poetry? Visual Texts. Akustische Texte. Konkrete Poesie? Visuelle Texte, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1971, 230 p., ill., ff
Deecke, Thomas (ed.):, Avantgarden Retrospektiv, , Westfälischer Kunstverein, Münster, 1980, 202 p., ill., ff
Williams, Emmett (ed.): An Anthology of Concrete Poetry, Something Else Press, New York - Villefranche - Frankfurt, 1967, 342 p., ill., ff
Mahlow, Dietrich - Arrigo Lora-Totino (eds.):, La Biennale di Venezia. Mostra di poesia concreta, Venezia, 1969, 154 p.
Rook, Gerri J. de (ed.):, Anthologie visuele poëzie. 133 dichters uit 25 landen. Visual Poetry Anthology. 133 Poets from 25 Countries, Uitgeverij Bert Bakker, Den Haag, 1975, 218 p., ill., ff
The Record as Artwork from Futurism to Conceptual Art. The Collection of Germano Celant, The Fort Worth Art Museum, Forth Worth, 1977, 121 p., ill. ff
Spatola, Adriano:, Verso la poesia totale, G.B. Paravia & C., Torino, 1978, 134 p., ill., főként ff
Chopin, Henri:, Poesie Sonore Internationale, Jean-Michel Place Éditeur, Paris, 1979, 309 p., ill., ff
Polyphonix 5 Italia. Festival internazionale di poesia' diretta', video, musica, performances, danza e teatro, Milano Teatro Carcano, Milano, 1983, 26 p, ill., ff
Faye, Jean Pierre - Jean-Jacques Lebel (eds.):, Polyphonix, Change, No. 42 (special issue dedicated to Polyphonix 5), 1983, 168 p., ill., ff
Janicot, Françoise (ed.):, Poésie en Action. Photographies, Les Encyclopedies de l´an 2000, Paris - Loques - NèPE, Issy-les-Moulineaux, 1984, 127 p., ill., ff
Giannì, Eugenio:, Póiesis. Ricerca poetica in Italia, Istituto Statale d'Arte, Arezzo, 1986, 407 p., ill., ff
Jackson, Sarah (ed.):, Books Build Bridges. International Copier Art Bookworks Exhibition ´86, Tech-Press Technical University of Nova Scotia, Halifax (Canada), 1986, kb. 80 p., ill., ff
Aguiar, Fernando (ed.):, 1.o Festival international de poesia viva, Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Figueira da Foz (Portugal), 1987, 226 p., ill., ff
Festival de Tarascon. 5èmes échanges internationaux de poésie contemporaine. "La poésie à travers le monde" 1958-1988. Un instantané à l´été 88, A.G.R.I.P.P.A., 1988 , 109 p., ill., ff
Festival de Tarascon. 5èmes échanges internationaux de poésie contemporaine. "La poésie à travers le monde" 1958-1988. Un instantané à l´été 88, A.G.R.I.P.P.A., 1988 , 109 p., ill., ff
Hultberg, Teddy (ed.):, Literally Speaking. Sound Poetry & Text-Sound Composition, Bo Ejeby Edition, Göteborg, 1993, 92 p., ill., ff
Punti di vista. Proposta N. 5, Circolo Culturale Il Gabbiano, La Spezia (Italy), 1994, kb. 100 p., ill., ff
Nagy Pál:, Az irodalom új műfajai, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete, Budapest - Magyar Műhely, Budapest, 1995, 447 p., ill., ff
Bandini, Mirella (ed.):, Arrigo Lora-Totino. Il teatro della parola, Lindau, Torino, 1996, 166 p., ill., főként színes
From Cinema Archeology to Mail Art. Exhibition October 17-20 1996, Museo Antonio Marmi, Fano (Italy), 1996, kb. 100 p., ill., ff
Bulatov, Dmitry (ed.):, A Point of View. Visual Poetry: The 90s. An Anthology, Simplisii, Kaliningrad (Koenigsberg), 1998, 591 p., ill., ff